Счетоводни услуги – как се определя цената?

Предимства при обръщане към фирми за счетоводни услуги

Възстановяването на счетоводството може да се извърши както от самата компания (ако има компетентни специалисти в персонала), така и чрез използване на счетоводни услуги на специализирани компании.

Нещо важно! Обръщането към счетоводните услуги на специализирани фирми има редица предимства, тъй като поверявайки възстановяването на счетоводството на специализирана фирма, клиентът ще получи професионални специалисти в областта на счетоводството и данъчното счетоводство.

Специалистите на нашата специализирана фирма за счеводни услуги в предоставянето на счетоводни услуги са наясно с всички нюанси на законодателството, което е било в сила в „миналите“ периоди (те проследяват постоянните промени в законодателството и гледната точка на определени ситуации на регулаторните органи).

Цената на счетоводните услуги

Възстановяване на счетоводството зависи от редица фактори:

  • състояние на счетоводството в предприятието и необходимото количество работа;
  • необходимостта от разработване на шаблони на корпоративни документи;
  • периодът от време, в който не е водено качествено счетоводство;
  • броя на транзакциите и плащанията, които трябва да бъдат обработени от специалисти по възстановяване на счетоводна отчетност;
  • броя на отчетните форми, с които да работите;
  • броя на регулаторните органи, на които трябва да се представят документи след корекцията.

Разходите за възстановяване на счетоводството, разбира се, почти винаги са по-ниски от разходите, които предприятията трябва да поемат поради оплаквания от контролните структури. В същото време разходите на клиента се компенсират напълно от качеството и пълнотата на поддръжката.

Счетоводни консултантски услуги

Този вид услуга включва както еднократна консултация, така и текуща оперативна поддръжка по актуални данъчни въпроси, организация на счетоводството и отчетността, както и възможни данъчни рискове, произтичащи от предприемането на различни административни и икономически действия.

Специалистите на RosCo предоставят услуги по данъчно планиране за транзакции. Те изчисляват и оценяват данъчната тежест за определени видове транзакции или предложени транзакции.

Проблемите на нашите клиенти са наши проблеми и затова е в наш интерес да ги разрешим по възможно най-добрия начин.

You May Also Like